Φροντίδα Ατυχήματος για πάντα

frontida

Φροντίδα Ατυχήματος ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Επιπλέον της δωρεάν Οδικής Βοήθειας, με κάθε πορογραμματισμένη συντήρηση του οχήματός σας, σας παρέχεται και δωρεάν Φροντίδα Ατυχήματοςγια ένα χρόνο.

Η δωρεάν Φροντίδα Ατυχήματος προσφέρεται εφ΄ όρου ζωής, εφόσον πραγματοποιείτε τη συντήρηση του οχήματός σας στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Ford.

Με ένα και μοναδικό τηλεφώνημα στο 210 48 05 620, (801 11 700 600 από σταθερό τηλέφωνο), είτε για βλάβη, είτε για ατύχημα, είτε για θραύση κρυστάλλων σας παρέχονται:

  • Επιτόπια συμπλήρωση και παραλαβή του εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ατυχήματος ή/και φιλικού διακανονισμού, λήψη φωτογραφιών & σύνταξη φακέλου από το συνεργάτη της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος που μεταβαίνει άμεσα στον τόπο του συμβάντος
  • Δωρεάν μεταφορά του οχήματός σας εάν ακινητοποιηθεί
  • Επικοινωνία με την ασφαλιστική σας εταιρεία για τη διεκπεραίωση της δήλωσης 
  • Επαναπατρισμός στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της προτίμησης σας χωρίς επιπλέον κόστος
  • Επισκευή του οχήματος σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή, από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Ford με χρήση πάντοτε γνήσιων ανταλλακτικών
  • Παροχή οχήματος εξυπηρέτησης (με περιορισμούς)
  • Διασφάλιση της διατήρησης της αντιδιαβρωτικής εγγύησης του οχήματός σας

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Επίσημο Επισκευαστή Ford - Δ. Λυσίκατος (Τ: 210 4173400).