Απορίες για τις επισκευές S.M.A.R.T.

 

vafio2 1
Τι είναι οι επισκευές S.M.A.R.T.;
Οι επισκευές S.M.A.R.T. (Small and Medium Area Repair Techniques) σας προσφέρουν εξελιγμένες μεθόδους επισκευής μικροζημιών, γλιτώνοντας το κόστος αντικατάστασης ολόκληρου του εξαρτήματος. Προσφέρονται από τo Δ. Λυσίκατος ώς επιλεγμένος Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής της Ford, είναι γρήγορες, υψηλής ποιότητας και τόσο οικονομικές που μάλλον δεν θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.